Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


22. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 10. 2019


č. 605/RMČ/2019


k uzavření smlouvy o výpůjčce na plochu před stanicí metra Rajská zahrada pro pořádání akce "Odžít, přežít nebo proŽÍT?"Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemků parc. č. 72/2 a72/3, k. ú. Černý Most, které jsou ve správě TSK hl. m. Prahy pro akci "Odžít, přežít nebo proŽÍT?"


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemků parc. č. 72/2 a72/3, k. ú. Černý Most, které jsou ve správě TSK hl. m. Prahy pro akci "Odžít, přežít nebo proŽÍT?"

T: 11. 10. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM