Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


22. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 10. 2019


č. 608/RMČ/2019


k zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytům č. 517/14, 520/10 a 520/15, k. ú. Hloubětín, ul. ZelenečskáRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením dohody o bezúplatném zrušení věcného břemene užívání úkrytu v budově č. p. 516 - 520 s vlastníky bytů č. 517/14, 520/10 a 520/15, k. ú. Hloubětín, ulice Zelenečská


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření dohody o bezúplatném zrušení věcného břemene užívání úkrytu v budově č. p. 516 - 520 s vlastníky bytů č. 517/14, 520/10 a 520/15, k. ú. Hloubětín, ulice Zelenečská

T: 30. 11. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM