Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 2. 2020


č. 53/RMČ/2020


k návrhu na úpravu Zásad tvorby a použití zaměstnaneckého fondu městské části Praha 14 pro období 2020 - 2021Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

úpravu Zásad tvorby a použití zaměstnaneckého fondu městské části Praha 14 pro období 2020 - 2021 dle přílohy č. 1

 

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit poskytování příspěvků a benefitů v souladu s úpravou Zásad tvorby a použití zaměstnaneckého fondu městské části Praha 14

T: 30. 4. 2020Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT, OPKČ, OŘEŠ