Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 2. 2020


č. 58/RMČ/2020


k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Praha 14 kulturníRada městské části Praha 14


I. v y h l a š u j e


výběrové řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Praha 14 kulturní ode dne 1. 4. 2020 za podmínek uvedených v oznámení dle přílohy


II. j m e n u j e


komisi pro výběr ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Praha 14 kulturní ve složení:


- PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka pro oblast kultury

- Ing. Nikol Ivanovová MBA, MBE, finanční ředitelka Praha 14 kulturní

- Jaroslav Verner, předseda komise kultury a aktivit volného času RMČ Praha 14

- Markéta Kilingerová, ředitelka kulturního a vzdělávacího centra Vincent

- Soňa Tománková, členka ZMČ Praha 14

- Žofie Zemanová, členka komise kultury a aktivit volného času RMČ Praha 14

- Mgr. Dana Davidová, tajemnice komise


III. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Praha 14 kulturní

T: 4. 2. 2020

Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: KT - PO, KS