Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 2. 2020


č. 61/RMČ/2020


k návrhu na uzavření smlouvy o zajištění pobytu žáků na lyžařském výchovně vzdělávacím kurzu pro žáky 7. tříd uzavřené mezi Základní školou, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 a CK Růžový panter s.r.o.Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o zajištění pobytu žáků na lyžařském výchovně vzdělávacím kurzu pro žáky 7. tříd mezi Základní školou, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 a CK Růžový panter s.r.o., IČO: 60198699, dle přílohy č. 1 usnesení, mimo režim interní směrnice QS 74-01 - zadávání veřejných zakázek

II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


informovat ředitele ZŠ Chvaletická o schválení uzavření Smlouvy o zajištění pobytu žáků na lyžařském výchovně vzdělávacím kurzu pro žáky 7. tříd, dle přílohy č. 1 usnesení, Radou městské části Praha 14


T: ihned
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Chvaletická, OPKČ