Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 2. 2020


č. 62/RMČ/2020


k návrhu na udělení výjimky a povolení dřívějšího ukončení školního roku 2019/2020 na Základní škole, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s udělením výjimky a povolením dřívějšího ukončení školního roku 2019/2020 dne 19. 6. 2020 na Základní škole, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700, z důvodu rozsáhlé rekonstrukce

II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


informovat Mgr. Bc. Jaroslava Horníčka, ředitele ZŠ Hloubětínská o souhlasu s udělením výjimky a povolením dřívějšího ukončení školního roku 2019/2020 dne 19. 6. 2020


T: 7. 2. 2020


Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Hloubětínská