Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 2. 2020


č. 63/RMČ/2020


k návrhu na uzavření smlouvy o zajištění zpracování plánu rozvoje kultury a sportu na léta 2020 - 2024 v rámci městské části Praha 14, uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a M.C.TRITON, spol. s r.o.Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o zajištění zpracování plánu rozvoje kultury a sportu na léta 2020 - 2024 v rámci městské části Praha 14, uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a M.C.TRITON, spol. s r.o., IČO: 49622005, dle přílohy č. 1 usnesení, mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek"

II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o zajištění zpracování plánu rozvoje kultury a sportu na léta 2020 - 2024 v rámci městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 usnesení

T: 10. 2. 2020

Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OEF, OŘEŠ, OPKČ, KS