Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 2. 2020


č. 64/RMČ/2020


k návrhu na jmenování dotačních komisí pro hodnocení žádostí v dotačním programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 v roce 2020Rada městské části Praha 14


I. r u š í


grantové komise jmenované na základě usnesení č. 80/RMČ/2019 ze dne 20. 2. 2019


II. j m e n u j e


1. d otační komisi pro hodnocení žádostí v oblasti A) kultura a umělecká činnosti ve složení:

PhDr. Zuzana Jelenová

Jaroslav Verner

Michaela Vosátková


2. d otační komisi pro hodnocení žádostí v oblasti B) sport, tělovýchova, volný čas a C) podpora aktivit spojených s realizací místní Agendy 21 ve složení:


PhDr. Zuzana Jelenová

Ing. Luděk Lisý

Mgr. Petr Vršecký

Josef Kutmon

Jiří Pilip

Vladimír Diviš

III. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


seznámit členy komisí s jejich jmenováním

T: 10. 2. 2020
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: KS OSPK, členové komisí