Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 2. 2020


č. 65/RMČ/2020


k předložení žádostí o poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2020Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s předložením žádostí o poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2020, na následující investiční akce:


1. "ZŠ Hloubětínská - rekonstrukce elektroinstalace, ZTI, ÚT - II. etapa"


2. "MŠ Šestajovická - rekonstrukce fasády + zahrada"


3. "Rekonstrukce komunikací - Staré Kyje + Hůrská"


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit odeslání žádostí o poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ v rozpočtu hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2020

T: 14. 2. 2020Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ