Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 2. 2020


č. 66/RMČ/2020


k realizaci zastínění zahrady MŠ U Hostavického potokaRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


objednání realizace zastínění zahrady MŠ U Hostavického potoka mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek" u Milana Houžvičky, se sídlem Keteňská 1329/18, 193 00 Praha 9, IČO 16897455, 2 altány v celkové ceně 660.980,00 Kč bez DPH


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit odeslání objednávky k zastínění zahrady MŠ U Hostavického potoka mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek" dle bodu I. tohoto usnesení


T: 21. 2. 2020

Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, MŠ Hostavice