Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 2. 2020


č. 67/RMČ/2020


k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu stavební práce "Polytechnická zahrada M© ©estajovická"

_


___


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Polytechnická zahrada M© ©estajovická"


2. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Polytechnická zahrada M© ©estajovická"

II. j m e n u j e


k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Polytechnická zahrada M© ©estajovická" komisi pro otevírání nabídek a komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14
zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Polytechnická zahrada M© ©estajovická"

T: 21. 2. 2020Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘE©, M© ©tolmířská (M© ©estajovická detaąované pracoviątě)

Na vědomí: OI, OŘE©, M© ©tolmířská (M© ©estajovická detaąované pracoviątě)