Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 2. 2020


č. 69/RMČ/2020


k veřejné zakázce "Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

_


___


Rada městské části Praha 14


I. r e v o k u j e


usnesení Rady MČ Praha 14 č. 722/RMČ/2019 k veřejné zakázce "Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


II. s c h v a l u j e


1. vyloučení účastníka z veřejné zakázky "Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


Obchodní firma: Starmosty s.r.o.

Sídlo: Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČO: 071 22 764

2. výběr účastníka k veřejné zakázce "Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


Obchodní firma: Stavební firma HOBST a.s.

Sídlo: Praha 9, Splavná 1250, PSČ 198 00

IČO: 480 33 251


III. u k l á d á

Ing. Petru Hukalovi, DiS., místostarostovi městské části Praha 14
zajistit odeslání o vyloučení účastníka a rozhodnutí o výběru účastníka k veřejné zakázce "Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

T: ihned

Jiří Zajac Ing. Petr Hukal, DiS.

místostarosta městské části Praha 14 místostarosta městské části Praha 14


Provede: Ing. Petr Hukal, DiS.
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OD