Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 2. 2020


č. 72/RMČ/2020


k uzavření nájemní smlouvy na pronájem kavárny a komunitního centra v ul. PilskáRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem kavárny a komunitního centra v Pilské ulici pí Kateřinou Metelkovou, IČO 67789731, za nájemné 2000 Kč měsíčně

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem kavárny a komunitního centra v Pilské ulici s pí Kateřinou Metelkovou, IČO 67789731


T: 15. 2. 2020Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM