Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 2. 2020


č. 73/RMČ/2020


k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 0597/2016/OSM/1070 o napojení k vodovodní přípojceRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 0597/2016/OSM/1070 ze dne 1. 12. 2016, kterým dochází k rozšíření smlouvy v čl. IV. o bod 4. 9. pro připojení vodovodní přípojky

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 0597/2016/OSM/1070

T: 31. 3. 2020Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM