Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 2. 2020


č. 75/RMČ/2020


k uzavření smlouvy o výpůjčce na plochy ke konání farmářských trhů u stanic metra Černý Most a Rajská ZahradaRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o výpůjčce na plochy ke konání farmářských trhů v roce 2020 u stanic metra Černý Most a Rajská zahrada se společností TSK hl. m. Prahy, IČO 00064581, se sídlem Řásnovka 770/8, Praha 1 v zastoupení hl. m. Prahy


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce na plochy ke konání farmářských trhů v roce 2020 u stanic metra Černý Most a Rajská zahrada se společností TSK hl. m. Prahy


T: 29. 2. 2020


Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OSPK