Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 2. 2020


č. 76/RMČ/2020


k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění vedení komunikační sítě do pozemků parc. č. 2574/19 a parc. č. 2574/20, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti umístění vedení komunikační sítě do pozemků parc. č. 2574/19 a parc. č. 2574/20, k. ú. Kyje, se společností T - Mobile Czech Republic a. s., IČO 649 49 681, za cenu 2.806 Kč bez DPH


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění vedení komunikační sítě do pozemků parc. č. 2574/19 a parc. č. 2574/20, k. ú. Kyje, se společností T-Mobile Czech Republic a. s., IČO 649 49 681

T: 31. 3. 2020


Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM