Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 2. 2020


č. 77/RMČ/2020


k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelu NN a telekomunikačního vedení do pozemků parc. č. 2051/1, parc. č. 2773/1 a parc. č. 2779/1, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelu NN a telekomunikačního vedení do pozemků parc. č. 2051/1, parc. č. 2773/1 a parc. č. 2779/1, k. ú. Kyje se společností PREdistribuce, a. s., IČO 27376516, za cenu 21.300 Kč bez DPH


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelu NN a telekomunikačního vedení do pozemků parc. č. 2051/1, parc. č. 2773/1 a parc. č. 2779/1, k. ú. Kyje se společností PREdistribuce, a. s., IČO 27376516


T: 30. 4. 2020

Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM