Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


57. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 3. 2021


č. 142/RMČ/2021


k návrhu na přidělení bytu o velikosti 4 + kk v č. p. 748, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 ___


_

Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


návrh na přidělení bytu o velikosti 4 + kk v č. p. 748, Bobkova ul., Praha 9, ve veřejném zájmu na dobu určitou 2 roky, dle Zásad k pronájmu bytů MČ Praha 14, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a .s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 4 + kk v č. p. 748, Bobkova ul., Praha 9 ve veřejném zájmu, na dobu určitou 2 roky, dle Zásad k pronájmu bytů MČ Praha 14

T: 31. 5. 2021


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., KT