Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


57. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 3. 2021


č. 143/RMČ/2021


k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části společné chodby objektů Bryksova 750, parc. č. 232/702; Maňákova 751, parc. č. 232/704; Maňákova 752, parc. č. 232/705; Bryksova 756, parc. č. 232/655; Bryksova 757, parc. č. 232/656; Bryksova 758, parc. č, 232/657; Bryksova 759, parc. č. 232/658 , 198 00 Praha 9, k. ú. Černý Most ___


_

Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na pronájem části společné chodby objektů Bryksova 750, parc. č. 232/702; Maňákova 751, parc. č. 232/704; Maňákova 752, parc. č. 232/705; Bryksova 756, parc. č. 232/655; Bryksova 757, parc. č. 232/656; Bryksova 758, parc. č, 232/657; Bryksova 759, parc. č. 232/658, 198 00 Praha 9, k. ú. Černý Most se společností Nej.cz s.r.o. se sídlem Kaplanova 2252/8, 148 00, Praha 4 - Chodov, IČ: 03213595

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. uzavření nájemní smlouvy se společností Nej.cz s.r.o. se sídlem Kaplanova 2252/8, 148 00, Praha 4 - Chodov, IČ: 03213595

T: 31. 3. 2021

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., KS