Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


57. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 3. 2021


č. 144/RMČ/2021


k uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 99/OSM/0124 na pronájem části střechy objektu bytového domu Kardašovská 670, 198 00, Praha 9 ___


_

Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 99/OSM/0124 na pronájem části střechy objektu bytového domu Kardašovská 670, 198 00, Praha 9 dle příloh tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č.j. 99/OSM/0124 na pronájem části střechy objektu bytového domu Kardašovská 670, 198 00, Praha 9

T: ihned
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., KS