Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


57. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 3. 2021


č. 147/RMČ/2021


ke schválení instrukce QI 42-02-06 V01R01 "Publikace a katalogizace otevřených dat"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


instrukci QI 42-02-06 V01R01 "Publikace a katalogizace otevřených dat"

II. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, členu Rady městské části Praha 14


zajistit vydání instrukce QI 42-02-06 V01R01 "Publikace a katalogizace otevřených dat"

T: 1. 4. 2021Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
člen Rady městské části Praha 14Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: všechny odbory ÚMČ Praha 14