Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


57. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 3. 2021


č. 151/RMČ/2021


k prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné událostiRada městské části Praha 14


I. d o p o r u č u j e


správci místního poplatku z pobytu prominout poplatníkům místního poplatku z pobytu tento poplatek za období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021, a to v plné výši stanovené sazby, z důvodu mimořádné události

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


informovat o výše uvedeném doporučení správce místního poplatku z pobytu


T: 26. 3. 2021
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ