Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


57. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 3. 2021


č. 152/RMČ/2021


k zahájení veřejné zakázky na "Projekční práce - Polyfunkční budova, Černý Most

- opakované zadání" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

_


___


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky na "Projekční práce - Polyfunkční budova, Černý Most

- opakované zadání" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na "Projekční práce - Polyfunkční budova, Černý Most - opakované zadání" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

II. j m e n u j e


k veřejné zakázce na "Projekční práce - Polyfunkční budova, Černý Most - opakované zadání" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14zajistit zahájení veřejné zakázky na "Projekční práce - Polyfunkční budova, Černý Most

- opakované zadání" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

T: 30. 4. 2021


¨Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
místostarostka městské části Praha 14
Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ