Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


57. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 3. 2021


č. 154/RMČ/2021


k uzavření dodatku č. 4 k SoD č. j. 0379/2020/OI/1101 na akci "Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 4 k SoD č. j. 0379/2020/OI/1101 na akci "Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073"

II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 4 k SoD č. j. 0379/2020/OI/1101 na akci "Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073"

T: 31. 3. 2021


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OEF