Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


57. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 3. 2021


č. 157/RMČ/2021


k podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 221/602, 221/603, 221/604,

221/605, 221/675, 221/676, 221/677, 221/678, 221/679, 221/680,

vše k. ú. Černý MostRada městské části Praha 14


I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14


schválit nabytí pozemků parc. č. 221/602, 221/603, 221/604, 221/605, 221/675, 221/676, 221/677, 221/678, 221/679, 221/680, vše k. ú. Černý Most, do svěřené správy MČ Praha 14


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit předložení návrhu na podání žádosti HOM MHMP o svěření pozemků parc. č. 221/602, 221/603, 221/604, 221/605, 221/675, 221/676, 221/677, 221/678, 221/679, 221/680, vše k. ú. Černý Most, na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14

T: 27. 4. 2021


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM