Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


57. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 3. 2021


č. 159/RMČ/2021

k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji částí pozemků parc. č. 722/10 a parc. č. 722/7, oba v k. ú. Hloubětín, za účelem zateplení fasády a střešního pláště BDRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s prodejem částí pozemků parc. č. 722/10 a parc. č. 722/7, oba v k. ú. Hloubětín, za účelem zateplení fasády a střešního pláště BD


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 k prodeji částí pozemků parc. č. 722/10 a parc. č. 722/7, oba v k. ú. Hloubětín odboru hospodaření s majetkem MHMP

T: 9. 4. 2021
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM