Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


57. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 3. 2021


č. 160/RMČ/2021

k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 221/39, parc. č. 221/40 a parc. č. 221/41 vše v k. ú. Černý Most pro BD Doležalova 1047-1053Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s úplatným převodem pozemků parc. č. 221/39, parc. č. 221/40 a parc. č. 221/41, vše v k. ú. Černý Most, pro BD Doležalova 1047-1053


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 k úplatnému převodu částí pozemků parc. č. 221/39, parc. č. 221/40 a parc. č. 221/41, vše v k. ú. Černý Most, odboru hospodaření s majetkem MHMP

T: 9. 4. 2021
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM