Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


57. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 3. 2021


č. 161/RMČ/2021

k žádosti odboru hospodaření s majetkem HMP MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 2670/23 a parc. č. 2670/26, oba v k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


s úplatným převodem pozemků parc. č. 2670/23 a parc. č. 2670/26, oba v k. ú. Kyje


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 k úplatnému převodu pozemků parc. č. 2670/23 a parc. č. 2670/26, oba v k. ú. Kyje, odboru hospodaření s majetkem HMP MHMP

T: 30. 4. 2021


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM