Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


57. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 3. 2021


č. 162/RMČ/2021

k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 708/2 v k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 708/2 v k. ú. Hloubětín se Společenstvím vlastníků jednotek Poděbradská 579


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 708/2 v k. ú. Hloubětín se Společenstvím vlastníků jednotek Poděbradská 579

T: 23. 3. 2021Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM