Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


57. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 3. 2021


č. 164/RMČ/2021


k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 758, Bryksova ul., Praha 9 ___Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 758, ul. Bryksova, Praha 9, ve veřejném zájmu, na dobu určitou od 1. 4. 2021 do 31. 8. 2021, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 758, ul. Bryksova, Praha 9, ve veřejném zájmu, na dobu určitou od 1. 4. 2021 do 31. 8. 2021

T: 31. 5. 2021

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., KT