Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 5. 2021


č. 274/RMČ/2021


k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 759, Bryksova ul., Praha 9 ___Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 759 ul. Bryksova, Praha 9 na dobu určitou 1 rok, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů MČ Praha 14, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 759, ul. Bryksova, Praha 9 na dobu určitou 1 rok, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů MČ Praha 14


T: 30. 6. 2021

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., KT