Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 5. 2021


č. 275/RMČ/2021


k návrhu na schválení pronájmu prostorů sloužících podnikání v objektu č. p. 758/62, ul. Bryksova, Praha 14 a objektu č. p. 759/60, ul. Bryksova, Praha 14 s účastníky výběrového řízení ___


_


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 137 m2 v objektu č. p. 758/62 ulice Bryksova, Praha 14 - Černý Most s účastníkem výběrového řízení se společností JAMA maso s.r.o., Krynická 492/3, Troja, 181 00 Praha 8, IČ: 062 01 369


2. uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 130 m2 v objektu č. p. 759/60 ulice Bryksova, Praha 14 - Černý Most s účastníkem výběrového řízení se společností Kafe-servis s.r.o., Partyzánské náměstí 2, Troja, 702 00 Ostrava, IČ: neuvedeno

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. činit právní jednání k provedení schválených bodů dle výroku č. I tohoto usnesení

T: 30. 6. 2021Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., KS