Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 5. 2021


č. 280/RMČ/2021


k návrhu na 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 - dle přílohy


schválený ro zpočet

příjmy 276.003,70 tis. Kč

výdaje 441.654,30 tis. Kč

financování 165.650,60 tis. Kč


rozpočet po 4. rozpočtovém opatření ke dni 28. 4. 2021

příjmy 356.752,60 tis. Kč

výdaje 660.015,70 tis. Kč

financování 303.263,10 tis. Kč


rozpočet po 5. rozpočtovém opatření ke dni 12. 5. 2021

příjmy 510.041,80 tis. Kč

výdaje 813.304,90 tis. Kč

financování 303.263,10 tis. Kč

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 6/2021
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ