Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 5. 2021


č. 286/RMČ/2021

k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Polytechnická

zahrada M© ©estajovická - opakované řízení II"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Polytechnická zahrada M© ©estajovická - opakované řízení II"


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Polytechnická zahrada M© ©estajovická - opakované řízení II" na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnějąí nabídky uchazeče


Obchodní firma: PARECO s.r.o.

Sídlo: Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5

IČO: 27165329


III. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Polytechnická zahrada M© ©estajovická - opakované řízení II" s rozhodnutím zadavatele T: 30. 5. 2021

2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Polytechnická zahrada M© ©estajovická - opakované řízení II"

T: 30. 6. 2021Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OI, OŘE©, M© ©tolmířská