Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 5. 2021


č. 287/RMČ/2021


k výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Screeningové PCR testování na Základní škole, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700"

_


___


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s akceptací nabídky dodavatele VIDIA - DIAGNOSTIKA, spol. s r.o., Českomoravská 2510/19, Praha 9 - Libeň, IČ: 41194811, na zajištění Screeningového PCR testování na Základní škole, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700, na měsíce květen - červen r. 2021, v předpokládaném rozsahu trojího testování pro 480 osob, celkem v předpokládané hodnotě (dle počtu skutečně testovaných osob) 288 000 Kč (tedy 1 testování za 200 Kč), a to v režimu zakázky malého rozsahu, mimo režim interní směrnice QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit akceptaci nabídky dodavatele VIDIA - DIAGNOSTIKA, spol. s r. o., Českomoravská 2510/19, Praha 9 - Libeň, IČ: 41194811, na zajištění Screeningového PCR testování na Základní škole, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700, na měsíce květen - červen r. 2021, v předpokládaném rozsahu trojího testování pro 480 osob, celkem v předpokládané hodnotě (dle počtu skutečně testovaných osob) 288 000 Kč (tedy 1 testování za 200 Kč), Mgr. Bc. Jaroslavem Horníčkem, ředitelem ZŠ Hloubětínská, a to mimo režim interní směrnice QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek

T: ihned
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14
Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, ZŠ Hloubětín