Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 5. 2021


č. 288/RMČ/2021


k žádosti o prodej pozemku parc. č. 698 v k. ú. HostaviceRada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


s prodejem pozemku parc. č. 698 v k. ú. Hostavice


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 k prodeji pozemku parc. č. 698, k. ú. Hostavice žadatelce pí XXXX XXXXXXXXX

T: 31. 5. 2021
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM