Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 5. 2021


č. 289/RMČ/2021


k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 5/1, parc. č. 5/18, parc. č. 5/3, parc. č. 5/32, parc. č. 93/1, parc. č. 99, parc. č. 117, parc. č. 13/1, parc. č. 130, parc. č. 138, parc. č. 141/1, parc. č. 141/2, parc. č. 141/3, parc. č. 149, parc. č. 156, k. ú. Černý MostRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 5/1, parc. č. 5/18, parc. č. 5/3, parc. č. 5/32, parc. č. 93/1, parc. č. 99, parc. č. 117, parc. č. 13/1, parc. č. 130, parc. č. 138, parc. č. 141/1, parc. č. 141/2, parc. č. 141/3, parc. č. 149, parc. č. 156, všechny v katastrálním území Černý Most, se společností T-Mobile Czech Republic a.s.


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 5/1, parc. č. 5/18, parc. č. 5/3, parc. č. 5/32, parc. č. 93/1, parc. č. 99, parc. č. 117, parc. č. 13/1, parc. č. 130, parc. č. 138, parc. č. 141/1, parc. č. 141/2, parc. č. 141/3, parc. č. 149, parc. č. 156, všechny v katastrálním území Černý Most, se společností T-Mobile Czech Republic a.s. za účelem realizace akcí "INS_FTTH_CZ_2014_12432_Praha_Rajská zahrada_1PA" a "INS_FTTH_CZ_2034_12432_Praha_Rajská zahrada_2PA"

T: 17. 6. 2021Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OV, OD