Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 5. 2021


č. 290/RMČ/2021


k uzavření nájemní smlouvy na část pozemků parc. č. 1072/84, parc. č. 1072/85, parc. č. 1072/172, katastrální území HloubětínRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemků parc. č. 1072/84, parc. č. 1072/85, parc. č. 1072/172 zapsané jako ostatní plocha, katastrální území Hloubětín, mezi městskou částí Praha 14 a Společenstvím vlastníků DUAL Zelenečská 125 a 126


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o nájmu části pozemků parc. č. 1072/84, parc. č. 1072/85, parc. č. 1072/172 zapsané jako ostatní plocha, katastrální území Hloubětín se Společenstvím vlastníků DUAL Zelenečská 125 a 126


T: 31. 5. 2021Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM