Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 5. 2021


č. 292/RMČ/2021


k uzavření smlouvy o výpůjčce na plochy pro umístění 8 ks infopanelů na pozemcích parc. č. 232/2, 232/486 a 72/2 v k. ú. Černý Most, poz. parc. 566/82, 782/21, 2584/21 vše v k. ú. Hloubětín a poz. parc. č. 2725/6 v k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o výpůjčce na plochy pro umístění 8ks infopanelů se společností TSK hl. m. Prahy, IČO 03447286, se sídlem Řásnovka 770/8, Praha 1 v zastoupení HMP


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce na plochy pro umístění 8 ks infopanelů se společností TSK hl. m. Prahy

T: 1. 6. 2021
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM