Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 5. 2021


č. 293/RMČ/2021


k návrhu na udělení souhlasu s uvedením bytu městské části Praha 14 č. 754-017,

Kardašovská 754/19, Praha 9, jako sídla spolkuRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uvedením bytu č. 754-017 městské části Praha 14, jako sídla spolku Pražští tamburaši, z. s., IČO: 677 76 507


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit sdělení stanoviska Rady městské části Praha 14 žadateli


T: 16. 6. 2021


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, SMP-14, a.s.