Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 11. 11. 2021


č. 746/RMČ/2021


k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti novému rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení k veřejné zakázce "Energetická renovace objektů M© v Praze 14 - opakované řízení" pro dílčí část 2 - M© Bobkova 766Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


rozhodnutí zadavatele o námitkách proti novému rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení k veřejné zakázce "Energetická renovace objektů M© v Praze 14 - opakované řízení" pro dílčí část 2 - M© Bobkova 766


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit zaslání rozhodnutí zadavatele o námitkách proti novému rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení k veřejné zakázce "Energetická renovace objektů M© v Praze 14 - opakované řízení" pro dílčí část 2 - M© Bobkova 766


T: ihned

Mgr. Irena Kolmanová
místostarostka městské části Praha 14
Ing. Jiří Klíma, MBA
člen Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI