Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 21. 6. 2011


č. 22/ZMČ/2011


k poskytnutí grantů z programů "Příspěvek na zajištění služby", "Grant městské části Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2011" a "Grant městské části Praha 14 základním školám zřízeným městskou částí Praha 14"Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í

1. rozhodnutí Rady městské části Praha 14 k poskytnutí grantů z programu "Příspěvek na zajištění služby" a její doporučení k poskytnutí grantů z programů "Grant pro oblast 1 - sociální služby", "Příspěvek na zajištění služby" a "Grant městské části Praha 14 základním školám zřízeným městskou částí Praha 14" (přílohy č. 2 a 3)


2. doporučení grantové komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb k poskytnutí grantů z programů "Grant pro oblast 1 - sociální služby", "Příspěvek na zajištění služby" a "Grant městské části Praha 14 základním školám zřízeným městskou částí Praha 14" (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě)


II. s c h v a l u j e


poskytnutí grantů dle přílohy č. 3

III. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit uzavření smluv se žadateli uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

T: 29. 7. 2011Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSVZ, OE, KS OÚR