Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 14. 5. 2013


č. 24/ZMČ/2013


k návrhu na poskytnutí grantů z programů "Grant pro oblast 1 - sociální služby" a "Příspěvek na zajištění služby"Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í

1. doporučení Rady městské části Praha 14 k poskytnutí grantů z programů "Grant pro oblast 1 - sociální služby" a "Příspěvek na zajištění služby" (příloha č. 2 a 3)

2. doporučení grantové komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb k poskytnutí grantů z programů "Grant pro oblast 1 - sociální služby" a "Příspěvek na zajištění služby" (příloha č. 4 a 5)

II. s c h v a l u j e

poskytnutí grantů dle příloh č. 4 a 5


III. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit uzavření smluv s žadateli uvedenými v přílohách č. 4 a 5

T: 30. 6. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSVZ, OŘE