Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 10. 3. 2015


č. 14/ZMČ/2015


k návrhu na přidělení dotací v oblasti "Příspěvek na zajištění služby" a "Oblast 1 - sociální a návazné služby"


Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. přidělení dotací v oblasti "Příspěvek na zajištění služby" dle přílohy č. 1


2. přidělení dotací v oblasti "Oblast 1 - sociální a návazné služby" dle přílohy č. 2


3. navýšení prostředků v dotačním programu "Příspěvek na zajištění služby" na rok 2015 o 105.000 Kč nerozdělených v Oblasti 1


4. přidělení dotací v oblasti "Oblast 1 - sociální a návazné služby" dle přílohy č. 3

5. znění veřejnoprávní smlouvy jednoleté v oblasti "Oblast 1 - sociální a návazné služby" a v oblasti "Příspěvek na zajištění služby"


6. znění veřejnoprávní smlouvy dvouleté v oblasti "Oblast 1 - sociální a návazné služby"


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

1. informovat žadatele o výsledcích dotačního řízení

T: 31. 3. 2015


2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli

T: 17. 4. 2015


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ