Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 23. 6. 2015


č. 38/ZMČ/2015


k návrhu na přidělení dotací v oblasti "Příspěvek na zajištění služby" v roce 2015Zastupitelstvo městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. přidělení dotací v oblasti "Příspěvek na zajištění služby" dle přílohy č. 1


2. uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

1. informovat žadatele o výsledcích dotačního řízení

T: 3. 7. 2015

2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli

T: 31. 7. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, KS