Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 21. 6. 2016


č. 35/ZMČ/2016


k návrhu na přidělení dotací v oblasti "Příspěvek na zajištění služby" v roce 2016


Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

1. přidělení dotací v oblasti "Příspěvek na zajištění služby" dle přílohy č. 1

2. uzavření veřejnoprávních smluv o přidělení dotací s úspěšnými žadateli dle vzoru schváleného usnesením č. 56/ZMČ/2015 ze dne 8. 12. 2015


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


1. informovat žadatele o výsledcích dotačního řízení

T: 11. 7. 2016

2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli dle vzoru schváleného usnesením č. 56/ZMČ/2015 ze dne 8. 12. 2015

T: 31. 7. 2016

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, KS