Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 6. 2017


č. 24/ZMČ/2017


k návrhu na přidělení dotací v programu "Oblast 1 - sociální a návazné služby" na roky 2017-2018


Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


přidělení dotace v programu "Oblast 1 - sociální a návazné služby" dle přílohy č. 2


II. s c h v a l u j e


1. přidělení dotací v programu "Oblast 1 - sociální a návazné služby" dle přílohy č. 1

2. uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli dle vzoru schváleného usnesením č. 65/ZMČ/2016 ze dne 13. 12. 2016


III. u k l á d á Radě městské části Praha 14


1. informovat žadatele o výsledcích dotačního řízení

T: 3. 7. 2017

2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli dle vzoru schváleného usnesením č. 65/ZMČ/2016 ze dne 13. 12. 2016

T: 31. 8. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, KS