Měňte s námi Prahu 14

Veřejná setkání

1. VEŘEJNÉ SETKÁNÍ V GALERII 14

Setkání věnované prvnímu ročníku projektu na participativní rozpočtování – Čtrnáctka podle vás se uskutečnilo v pondělí 23. října v 17. 30 hodin v Galerii 14 (nám Plk. Vlčka 686, Praha 9) a nabídlo řadu užitečných informací. Setkání uvedla radní Mgr. Irena Kolmanová, s programem účastníky seznámila koordinátorka participativního rozpočtu Lucie Hlavačková, informace o hlasování předal zástupce společnosti D21 Bohumír Krampera a následně někteří autoři, kteří již projekty podali, je také představili.

Pozvánka
Fotografie z akce zde:

 

2.VEŘEJNÉ SETKÁNÍ V GALERII 14

Zhruba tři desítky lidí přišly na setkání k projektu Čtrnáctka podle vás, které se 24. ledna 2018 uskutečnilo v Galerii 14 na Černém Mostě. Místní obyvatelé se zde mohli podrobně seznámit s občanskými projekty, jež městská část obdržela v rámci prvního ročníku tak zvaného participativního rozpočtování.

Na místo dorazili téměř všichni navrhovatelé, kteří před svými sousedy, známými a dalšími příchozími prezentovali to, jak by naší městskou část chtěli vylepšit. Všichni se svého úkolu chopili opravdu s nadšením, z jednotlivých vystoupení bylo patrné, že na přípravě svých projektů lidé skutečně poctivě pracovali.

Prezentováno bylo 15 projektů z celkových 18, které odborníci z řad zaměstnanců městské části vyhodnotili jako realizovatelné. Řada návrhů se týkala revitalizace zeleně a dětských hřišť, další bezpečnosti v dopravě nebo rozšiřování sportovních aktivit v městské části.

Pozvánka
Fotografie z akce zde:

 

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ V HLOUBĚTÍNĚ K PROJEKTU KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A PARKOVÁ ÚPRAVA OKOLÍ

Vzhledem k rozporuplným ohlasům k projektu „Komplexní řešení dětského hřiště a parková úprava okolí“, se MČ rozhodla uspořádat veřejné setkání s autorkou návrhu a zástupci MČ. Setkání se uskutečnilo 19. září 2018 na dětském hřišti v ulici Mochovská.
Zástupci radnice, autorka projektu a místní občané se dohodli na přepracování návrhu, respektive posunutí umístění dětského hřiště – dále od oken přilehajícího domu.

Pozvánka
Fotografie z akce zde:

 

NÁVAZNÉ VEŘEJNÉ SETKÁNÍ V HLOUBĚTÍNĚ K PROJEKTU KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A PARKOVÁ ÚPRAVA OKOLÍ

Veřejné projednání proběhlo dne 20. listopadu 2018 od 17 hodin v ZŠ Tolerance, v blízkosti místa navrhovaného dětského hřiště.

Občané se se zástupci radnice setkali v jídelně Základní školy Tolerance, k dispozici byly tři studie. Všechna variantní řešení vycházela z výstupů z prvního setkání k této věci v září 2018.

Starosta Radek Vondra účastníky přivítal a připomenul principy participativního rozpočtu, z kterého vzešel projednávaný projekt. Předal slovo místostarostce Ireně Kolmanové, která návrhy představila. Následně se o jednotlivých studiích diskutovalo u stolu, hledaly se klady a zápory, případně se zanesly nové podněty do návrhu. Jako vítězná studie byla vybrána studie B, do které architektka Ing. arch. Lucie Tevi zanese podnět vybudování chodníku mezi trafostanicí a navrhovaným hřištěm.

Na závěr setkání představil místostarosta Petr Hukal možnost vybudování placených zón na Praze 14.

Projednávané studie zde:

Návrh umístění dětského hřiště v ulici Mochovská A Návrh umístění dětského hřiště v ulici Mochovská B Návrh umístění dětského hřiště v ulici Mochovská C

Pozvánka.
Fotografie z akce zde:

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ V GALERII 14

Setkání věnované druhému ročníku participativního rozpočtu se uskutečnilo ve čtvrtek 24. října 2019 v 17. 30 hodin v Galerii 14 (nám Plk. Vlčka 686, Praha 9) a nabídlo řadu užitečných informací. Setkání uvedla radní Mgr. Irena Kolmanová, s programem účastníky seznámila koordinátorka participativního rozpočtu Lucie Hlavačková, následně navrhovatelé projektů své návrhy představili veřejnosti a diskutovali o nich. Na setkání byli přítomni i političtí zástupci, včetně pana starosty Mgr. Radka Vondry.

Pozvánka
Fotografie z akce zde:

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ V GALERII 14

V úterý 19. října 2021 se v Galerii 14 sešla většina navrhovatelů projektů třetího ročníku participativního rozpočtu. Setkání zahájila místostarostka Mgr. Irena Kolmanová, s harmonogramem večera a metodou hlasování seznámila účastníky koordinátorka Lucie Hlavačková. Své projekty navrhovatelé představili veřejnosti a diskutovali společně o nich.

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ NA HUTÍCH V úterý 12. dubna 2022 se na Hutích uskutečnilo veřejné setkání ke dvěma vítězným projektům, a to:

 • Dětské hřiště Na Hutích
 • Zprostupnění zelené plochy mezi ulicemi Jamská, Sicherova a Budovatelská, zřízení odpočinkového místa, instalace pevných košů na discgolf a betonového pingpongového stolu.

Projekty byly znovu projednávány z důvodu námitek některých občanů k připravovanému projektu MČ „Přírodního hřiště Jamská“, který se měl realizovat v přilehlé lokalitě.

Setkání zahájil radní v jehož gesci je Místní Agenda 21 Ing. Jan Liška a následně předal slovo navrhovatelům projektů, kteří je zúčastněným ještě jednou představili. Poté následovala diskuze nad oběma projekty.

Z diskuze vzešly tyto podněty:

Dětské hřiště Na Hutích:

 • doplnit houpačku pro velmi malé děti („tzv. vajíčko)
 • doplnit stojan na kola – vyroben z akátové klády, případně z prořezu zeleně v dané lokalitě
 • prvky jako je domeček nebo mašinka doplnit o kreslící tabuli a interaktivní – motorické prvky
 • v případě vyzbylé plochy doplnit o hřiště na kopanou
 • dokreslit hry na chodník (skákací panák,…)

Zprostupnění zelené plochy mezi ulicemi Jamská, Sicherova a Budovatelská, zřízení odpočinkového místa, instalace pevných košů na discgolf a betonového pingpongového stolu:

 • umístění piknikových míst, pingpongového stolu a dicgolfových košů (viz obrázek níže)
 • umístit sezení k lampě
 • doplnit hygienické zařízení – Toi Toi
 • umístit tabuli s provozním řádem

Fotografie z akce: