Samospráva ÚMČ Praha 14

Komise Rady

Letopisecká komise
Zápisy

Letopisecká komise kontroluje obsahovou a formální správnost zápisů v kronice Městské části Prahy 14. Vyjadřuje se k udělování Čestného občanství MČ Prahy 14 a Ceny MČ Prahy 14 významným osobnostem, případně je sama navrhovatelem ocenění. Podílí se na tvorbě kulturních a vzdělávacích akcí k výročním událostem městské části.

Předseda Ing. Miroslav Froněk
Tajemník Mgr. Tereza Střelbová
Členové Jiří Šebek
Margarita Bryžak
Silva Habětínová
Velíková Helena
Zuzana Grigarová
Anastasia Bunda
Mandát

Komise územního rozvoje a životního prostředí
Zápisy

Územní plán, urbanistická koncepce, plán rozvoje MČ, Programy tvorby a ochrany životního prostředí ; údržba veřejné zeleně, čistota území, odvoz a likvidace komunálních odpadů.

Předseda Svobodová Lucie Ing. Mgr.
Tajemník Ing. Jana Lebedová
Členové Ing. Arch. Ivo Herman
Ing. Arch. Milan Veselý
Ing. Arch. Miroslav Soukup
Jaroslav Mikel
Ing. Daniel Košťák
Jan Hřava
Ing. Veronika Bušová, MBA
Ing. Miroslav Skala
Bc. Jiří Pilip
Ing. Jiří Feřtek
Ing. Ondřej Martan
Mandát

Komise pro výchovu a vzdělávání
Předseda Mgr. Petr Vršecký
Tajemník Bc. Irena Janebová
Členové Ing. Monika Žubretovská
Mgr. Eva Jiříková, CSc.
PhDr. Eva Nováková
Ing. Vladimír Bárta
Ing. David Zadražil
Ing. Miroslav Froněk
Bc. Michaela Adámková, DiS.
JUDr. Jaroslav Jemelka
Bc. Martin Straka
Mgr. Vojtěch Tomášek
Ing. Michael Moravec
Mandát

Komise pro sociální věci, zdravotnictví a komunitní plánování sociálních služeb
Zápisy

Koncepce rozvoje sociálních služeb a sociální prevence na území městské části Praha a 14. Sociálně právní ochrana dětí. Koncepce zdravotnictví na území městské části. Tvorba lokální zdravotní politiky, akce v oblasti podpory a ochrany zdraví obyvatel, včetně aktivit na úseku zdravotní výchovy.

Předseda PhDr. Hana Urbanová
Tajemník Havlínová Dana, Mgr.
Členové MUDr. Lubomír Kulíšek
Hana Muhrová
Klára Pragerová
MUDr. Jan Kaufman
Ing. Břetislav Vodák
Aneta Hejrovská
Iva Lhotská
Marie Dvořáková
Karel Chlouba
Bc. Miroslav Šubrt
Mandát

Komise pro místní Agendu 21 a zapojování veřejnosti
Zápisy

Rozvoj městské části sledující zdraví, udržitelný rozvoj, kvalitu života. Oblast zlepšování Zdravé městské části, místní Agendy 21 a vnějších vztahů.  Spolupráce s neziskovými organizacemi.

Předseda Ing. Monika Žubretovská
Tajemník Ing. Pavlína George
Členové Mgr. Ing. Roman Haken
Michaela Vosátková
Mgr. Eva Jiříková, CSc.
Viktor Šíma
Lenka Bártová
Magda Juráňová
Ladislav Jelen
Aneta Hejrovská
Mandát

Komise majetková
Zápisy

Nakládání s obecním majetkem, pronájmy, prodeje, investice, opravy, svěření do správy.

Předseda Ing. Jiří Januška
Tajemník Václav Havránek
Členové Tomáš Teska
Ing. CSc. Vladimír Vojta
Ing. Monika Schovánková
Ing. Jiří Klíma, MBA
Ing. Lucie Pajáková
Soňa Tománková
Tomáš Jahoda
Ing. Michal Vrba
Ing. Jan Brůna
Mandát

Komise kultury a aktivit volného času
Zápisy

Plán strategického rozvoje kulturních služeb a podpory volnočasových aktivit. Provoz kulturních zařízení ve správě MČ.

Předseda Žofie Zemanová
Tajemník Ing. Zdenka Rehbergerová
Členové Michaela Vosátková
Vojtěch Havlovec
Petr Macháček
Ing. Miroslav Rada
Jáchym Rykl
Margarita Bryžak
Jaroslav Verner
Jíra Miroslav Mgr.
Bc. Petr Vítů
Mandát

Komise dopravní
Zápisy

Návrhy dopravních opatření, dopravní koncepce MČ ve vztahu k HMP, bezpečnost dopravy.

Předseda Ing. Petr Hukal, DiS., Ph.D.
Tajemník Ing. Károly Pallagi
Členové Ing. Jiří Průša
Aleš Krejča
Ing. PhD. Renáta Slabá
Bc. Jiří Račko
Milan Bílý
Jaroslav Šůs
Ing. Miroslav Skala
Josef Bratršovský
Jan Führbach
Bc. Petr Vítů
Ing. Ilona Picková
Ing. Jan Adámek
Radek Čermák
Mandát

Komise bytová

Zápisy z jednání bytové komise nejsou zveřejňovány na webových stránkách MČ Praha 14 z důvodu ochrany osobních údajů.

Uskutečněná  jednání bytové komise:

28. 5. 2018
25. 4. 2018
26. 3. 2018
21. 2. 2018
15. 1. 2018
4. 12. 2017
16. 10. 2017
4. 9. 2017
2. 8. 2017
5. 6. 2017
3. 5. 2017
20. 3. 2017
15. 2. 2017
11. 1. 2017
5. 12. 2016
2. 11. 2016
17. 10. 2016
5. 9. 2016
3. 8. 2016
15. 6. 2016
23. 5. 2016
13. 4. 2016
14. 3. 2016
17. 2. 2016
27. 1. 2016
16. 12. 2015
23. 11. 2015
23. 9. 2015
26. 8. 2015
27. 7. 2015

Předseda MUDr. Kateřina Pavlíčková
Tajemník Kateřina Novotná - SMP 14, a. s.
Členové Eliška Dvořáková
Karel Matějka
Mgr. Lubomír Bartoš
Ing. Ph.D. Richard Dlouhý
PharmDr. Margita Klusáková
Ludmila Trnková
Vojtěch Pospíšil
Matěj Kubíček
Ing. Michal Vrba
Mandát

Komise bezpečnostní a prevence patologických jevů
Zápisy

Koncepce pro bezpečnost a řešení patologických jevů, opatření, spolupráce s PČR a MP. Primárně preventivní programy na základních školách. Monitoring užívání návykových látek. Akční plán protidrogové politiky. Program prevence kriminality a projekty prevence kriminality. Projednává podněty a stížnosti od občanů v oblasti bezpečnosti.

Předseda JUDr. Jaroslav Jemelka
Tajemník Havlíčková Veronika
Členové Vladimír Diviš
Ing. Viktor Novák
Ing. Bc. Dana Hetzlová
Ing. Vratislav Štěpař, CSc.
Bc. Miroslav Šubrt
Tomáš Kareš
npor. Bc. Josef Šlápek
Tomáš Botka
Mgr. Aneta Krátká
JUDr. Josef Turecký
Mandát