Samospráva ÚMČ Praha 14

Komise Rady

Letopisecká komise

Letopisecká komise kontroluje obsahovou a formální správnost zápisů v kronice Městské části Prahy 14. Vyjadřuje se k udělování Čestného občanství MČ Prahy 14 a Ceny MČ Prahy 14 významným osobnostem, případně je sama navrhovatelem ocenění. Podílí se na tvorbě kulturních a vzdělávacích akcí k výročním událostem městské části.

Funkce Jméno
Předseda Tomáš Botka
Tajemník Mgr. Tereza Střelbová
Členové Margarita Bryžak
Ing. Miroslav Froněk
Jiří Šebek
Marie Machková
Velíková Helena
Ing. CSc. Vladimír Vojta
Mandát

Komise územního rozvoje a veřejného prostoru

Územní plán, urbanistická koncepce, plán rozvoje MČ, Programy tvorby a ochrany životního prostředí ; údržba veřejné zeleně, čistota území, odvoz a likvidace komunálních odpadů.

Funkce Jméno
Předseda Ing. Mgr. Svobodová Lucie
Tajemník Ing. Jana Lebedová
Členové Ing. Miroslav Froněk
Ing. Josef Pavlík
Ing. Arch. Milan Veselý
Ing. Jan Adámek
Zdeněk Bočan
Ing. Jan Brůna
Petr Zeman
Matyáš Med
Jindřich Prchal
Ing. Ondřej Martan
Ing. Miroslav Skala
Mgr. Radek Vondra
Mandát

Komise pro sociální věci, zdravotnictví a komunitní plánování sociálních služeb

Koncepce rozvoje sociálních služeb a sociální prevence na území městské části Praha a 14. Sociálně právní ochrana dětí. Koncepce zdravotnictví na území městské části. Tvorba lokální zdravotní politiky, akce v oblasti podpory a ochrany zdraví obyvatel, včetně aktivit na úseku zdravotní výchovy.

Funkce Jméno
Předseda Bc. Markéta Plesníková
Tajemník Havlínová Dana, Mgr.
Členové Bc. Alena Košťáková
Štefan Ličartovský
David Holeček
Mgr. Zuzana Habartová
Ing. Lukáš Martinec
MUDr. Jan Kaufman
Bc. Michal Prager, MBA
Mandát

Komise pro školství, výchovu a vzdělávání

Funkce Jméno
Předseda Mgr. Petr Vršecký
Tajemník Bc. Irena Janebová
Členové Ing. Monika Žubretovská
Ing. Vladimír Bárta
PhDr. Eva Nováková
JUDr. Jaroslav Jemelka
Mgr. Vojtěch Tomášek
Mgr. Eva Jiříková, CSc.
Ing. David Zadražil
Ing. Miroslav Froněk
Bc. Michaela Adámková, DiS.
Bc. Martin Straka
Ing. Michael Moravec
Mandát

Komise pro místní Agendu 21 a zapojování veřejnosti

Rozvoj městské části sledující zdraví, udržitelný rozvoj, kvalitu života. Oblast zlepšování Zdravé městské části, místní Agendy 21 a vnějších vztahů.  Spolupráce s neziskovými organizacemi.

Funkce Jméno
Předseda Ing. Monika Žubretovská
Tajemník Ing. Pavlína George
Členové Natali Tománková
Dominik Šůs
Jiří Šebek
Zdeněk Sláma
Mgr. Vít Zeman
Matyáš Med
Věra Šubrtová
Mgr. Aneta Krátká
Zdeňka Tošnerová
Tomáš Ponec, MBA
Mgr. Eva Jiříková, CSc.
Magda Juráňová
Ladislav Jelen
Jana Marešová
Mandát

Komise majetková

Nakládání s obecním majetkem, pronájmy, prodeje, investice, opravy, svěření do správy.

Funkce Jméno
Předseda Ing. Veronika Bušová, MBA
Tajemník Václav Havránek
Členové Bc. Helena Šmídová
Ludvík Janeček
Mgr. Milan Zeman
Jakub Novotný
Miroslav Stadler
Tomáš Kareš
Ing. Jiří Januška
Ing. Jiří Klíma, MBA
Bc. Michal Vydra
Ing. Tomáš Stolařík
Mandát

Komise kultury a aktivit volného času

Plán strategického rozvoje kulturních služeb a podpory volnočasových aktivit. Provoz kulturních zařízení ve správě MČ.

Funkce Jméno
Předseda Bc. Žofie Zemanová
Tajemník Ing. Zdenka Rehbergerová
Členové Ing. Nikol Ivanovová, MBA, MBE
Margarita Bryžak
Ing. Jan Vála
Eva Ledvinová
Milan Demeter
PhDr. Eva Nováková
Veronika Smrčková
Jaroslav Verner
Mandát

Komise dopravní

Návrhy dopravních opatření, dopravní koncepce MČ ve vztahu k HMP, bezpečnost dopravy.

Funkce Jméno
Předseda Ing. Petr Hukal, DiS., Ph.D.
Tajemník Ing. Károly Pallagi
Členové Jaroslav Šůs
Karel Mládek
Ludvík Janeček
Oldřich Silný
Ing. Petr Vítů
Miroslav Grossmann
Ing. Miroslav Skala
Josef Bratršovský
Ing. PhD. Renáta Slabá
Marek Zeman
Ing. Jiří Průša
Aleš Krejča
Mandát

Komise bytová

Zápisy z jednání bytové komise nejsou zveřejňovány na webových stránkách MČ Praha 14 z důvodu ochrany osobních údajů.

Uskutečněná  jednání bytové komise:

28. 5. 2018
25. 4. 2018
26. 3. 2018
21. 2. 2018
15. 1. 2018
4. 12. 2017
16. 10. 2017
4. 9. 2017
2. 8. 2017
5. 6. 2017
3. 5. 2017
20. 3. 2017
15. 2. 2017
11. 1. 2017
5. 12. 2016
2. 11. 2016
17. 10. 2016
5. 9. 2016
3. 8. 2016
15. 6. 2016
23. 5. 2016
13. 4. 2016
14. 3. 2016
17. 2. 2016
27. 1. 2016
16. 12. 2015
23. 11. 2015
23. 9. 2015
26. 8. 2015
27. 7. 2015

Funkce Jméno
Předseda PharmDr. Margita Klusáková
Tajemník Ing. Jitka Žižková - Blahovcová
Členové Ing. Miroslav Jungwirth
Eva Pučová
Jiří Hodeček
Mgr. Petr Vršecký
Markéta Mohylová
Ing. Michal Vrba
Ludmila Trnková
Eliška Dvořáková
Ing. Pavla Boturová
Matěj Kubíček
Mandát

Komise bezpečnostní a prevence patologických jevů

Koncepce pro bezpečnost a řešení patologických jevů, opatření, spolupráce s PČR a MP. Primárně preventivní programy na základních školách. Monitoring užívání návykových látek. Akční plán protidrogové politiky. Program prevence kriminality a projekty prevence kriminality. Projednává podněty a stížnosti od občanů v oblasti bezpečnosti.

Funkce Jméno
Předseda JUDr. Jaroslav Jemelka
Tajemník Bc. Veronika Havlíčková
Členové Karel Mládek
Bc. Miroslav Šubrt
Jiří Flutka
Ing. Vladimír Bárta
Karolína Šlajsová
Jindřich Veselý
Marek Zeman
Mgr. Aneta Krátká
npor. Bc. Josef Šlápek
Ing. Bc. Dana Hetzlová
Jiří Rýpar
Štefan Zolták
Mandát