ÚMČ P14

Datová schránka - pmabtfa

Dne 1. 7. 2009 vstoupil v účinnost nový zákon o informačním systému veřejné správy, který upravuje elektronické úkony a autorizované konverze dokumentů s použitím datových schránek.

Identifikátor datové schránky Městské části Praha 14: pmabtfa

Typ datové schránky: orgán veřejné moci

Přípustné formáty zpráv přijímaných ÚMČ Praha 14:

 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • doc (MS Word Document)
 • xls (MS Excel Spreadsheet)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • jpg (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • ppt (MS PowerPoint Presentation)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tiff (Tagged Image File Format)

Další podrobnosti: http://www.datoveschranky.info